Verzekeringen

Met Mundero ga je steeds verzekerd op reis, een reisbijstandsverzekering is inbegrepen in de prijs van je reis. Bescherm je met onze optionele annulatieverzekering tegen onverwachte gebeurtenissen voor je reis. Onze verzekeringen worden aangeboden in samenwerking met Protections.

Raadpleeg de polisvoorwaarden van deze verzekering van protections en het informatiedocument over het verzekeringsproduct.

Reisbijstandsverzekering (inbegrepen in de prijs)

Met deze verzekering van Protections reis je beschermd en kan je onbezorgd van je vakantie genieten, wat er ook gebeurt. Deze verzekering is inbegrepen in de prijs van je reis. De belangrijkste waarborgen van de verzekering zijn:

 • onbeperkte medische kosten

 • repatriëring bij ziekte, ongeval of overlijden

 • familiale bijstand in het buitenland

 • vervroegde terugkeer wegens dringende reden

 • extra kosten bij een natuurramp

 • nabehandelingskosten ten gevolge van een reisongeval tot € 5.000

Bagageverzekering (inbegrepen in de prijs)

Deze verzekering is inbegrepen in de prijs van je reis. Je bagage is steeds beschermd tegen:

 • beschadiging, verlies of laattijdig afleveren op de bestemming

 • beschadiging of diefstal met gekenmerkte inbraak in je verblijf of voertuig

protections png

TRIP PBC Banner groot

Verzekeringen bijgesneden

Annulatieverzekering (optioneel)

Deze annulatieverzekering beschermt je tegen onverwachte gebeurtenissen voor de start van je reis. Je boekt deze verzekering als optie tijdens je inschrijving. De verzekering komt tussen in de annulatiekosten bij onder andere...

 • ziekte, ongeval of overlijden van de verzekerde

 • ziekte, ongeval of overlijden van een familielid tot in de 2e graad

 • herexamen

 • intrekking van het reeds toegestane verlof door de werkgever

 • ontslag van de verzekerde wegens economische redenen

 • stoffelijke schade aan onroerende goederen

 • het missen van de inscheping, ten gevolge van een verkeersongeval, brand of een wilde staking

 • ...

Deze annulatieverzekering kost 7% van de totaalprijs van de reis. Let op: een annulatieverzekering kan achteraf niet meer bijgeboekt worden.

We werken samen met de verzekeraar Protections (onderdeel van Touring). Lees meer en vergelijk de inhoud van deze verzekering.

Vrijstellingen

De volgende vrijstellingen zijn steeds van toepassing: annulatie (€ 50 per persoon), medische kosten (€ 25) en bagage (€ 50).

Contact met Protections

Protections kunt u 24u/24 in geval van dringende noodzaak bereiken op: +32 2 286 31 47.

Protections maakt deel uit van Touring verzekeringen en is een product verzekerd door ATV NV (code 1015).